Żyjemy w świecie nieustannego przepływu ogromnych ilości informacji. Potęga Internetu jest widoczna. W dobie niesamowicie rozwiniętej technologii cyfrowej w bardzo łatwy i szybki sposób można znaleźć mnóstwo informacji na różne tematy. Jednakże ich treści, niestety częściej niż rzadziej, rozmijają się z prawdą. Dzieje się tak zazwyczaj wówczas, gdy informacje w Internecie zamieszczane są przez osoby niekompetentne. Bądź wówczas, gdy ich treści są nierzetelne lub zmanipulowane. Bezużyteczne, jak i szkodliwe, gdyż wprowadzają w błąd.l++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++lllll katolickie serwisy informacyjne

W wielu przypadkach autor treść wiadomości posiada wiedzę, lecz pozbawiony jest umiejętności jej przekazania. Szczególnie, gdy informacja powinna być rzetelna, krótka i konkretna,. Aby była przejrzysta, jak i zrozumiała dla wszystkich osób, nie powinna być obszernym, przenaukowionym elaboratem. Nafaszerowanym ściśle specjalistyczną terminologią, bądź też zawodowym slangiem.

Pomimo postępującej laicyzacji, nawet jeśli to tradycja, korelacje społeczeństwa z Kościołem instytucjonalnym wciąż występują. Dlatego katolickie, zwłaszcza parafialne, portale informacyjne winny być źródłem tylko rzetelnych informacji.

• abc… treść w przygotowaniu
abc…
abc…

lUWAGA Przestrzegam przed skutkami wykorzystywania adresu mailowego w celach niezgodnych z przepisami prawa.

le korespondencja