Profesjonalny wizerunek odgrywa ważną rolę. Dzięki profesjonalnej autoprezentacji można budować swój autorytet. Jak wykreować swój wizerunek? Jak budować autorytet i wiarygodność? Wiarygodność to cecha kogoś lub czegoś niebudzącego wątpliwości i takiego, któremu można zaufać. Natomiast rzetelność informacji oznacza, że jej treść w całości jest prawdziwa oraz wszystkie jej elementy znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości, a źródła jej pochodzenia są wiarygodne. Rzetelność i również szczegółowość, a ponadto kompletność to cechy dodatkowo konieczne, aby informacja była wartościowa, tym samym użyteczna. Czym jest portal internetowy? To miejsce wymiany informacji, budowania relacji i wizerunku. Autorytet buduje się pozytywnym wizerunkiem. Zatem nie podlega dyskusji stwierdzenie, że temu służy tylko zachowujący najwyższe standardy portal internetowy.l+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ll zadowolenie satysfakcja

Wyróżnia się kilka specjalizacji redaktorów, są to: redaktor merytoryczny, redaktor naczelny, redaktor naukowy, redaktor odpowiedzialny, redaktor techniczny. Redaktor, jest to również popularne określenie dziennikarza, członka zespołu redakcyjnego. Dziennikarz to osoba zajmująca się przygotowaniem, jak i prezentowaniem materiałów w środkach masowego przekazu. Osoby niezwiązane z branżą traktują słowa dziennikarz i redaktor jako zamienne. Jednak w istnieje ścisłe rozgraniczenie tych dwóch funkcji. Dziennikarz to osoba, która tylko pisze teksty. Redaktor je redaguje, a także podejmuje decyzje o ich ukazaniu się; także w ustawie Prawo prasowe dziennikarza i redaktora zdefiniowane są odrębnie. Korektor to osoba zajmująca się korektą tekstów. Korekta zwykle kojarzona z poprawianiem błędów w tekście to również czynność polegająca na usuwaniu usterek i poprawianiu, a nawet zmienianie tekstu.

+

Portal WAWANET.eu przedstawia ofertę nawiązania wielopłaszczyznowej współpracy w zakresie zdalnej obsługi stron i portali internetowych. Zawsze zgodnie z potrzebami ich właścicieli. Zatem współpracę stałą, okresową i dorywczą, a także podejmowaną w trybie interwencyjnym. Działając non stop, czyli przez całą dobę w każdym dniu tygodnia, przez cały rok. Jest to gwarancja natychmiastowej wykonalności zlecenia i bezzwłocznej realizacji częstokroć trudnych wyzwań.