Asystent (łac. assistens „towarzyszący”) to osoba pomagająca komuś w jakiejś pracy lub jakimś działaniu. Obowiązki asystenta trudno określić jednoznacznie. Nie da się sprecyzować tego, co jest zmienne i podyktowane potrzebą chwili. Często z konieczności, bezwzględnej potrzeby. Toteż będzie lepiej rzeczownik „asystent” zamienić w czasownik „wyręczać się” tzn. zlecić komuś wykonanie pracy, którą się miało zrobić samemu. Nie interesują mnie powody; nigdy nawet nie próbuję dociekać przyczyn nawiązania współpracy. Natomiast wnikliwie analizuję przedstawiane oczekiwania, głównie pod kątem możliwości wywiązania się z powierzanych mi zadań. Ponadto zastrzegam sobie prawo do bardzo dokładnego sprawdzenia wiarygodności zleceniodwcy.l+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ll zadowolenie satysfakcja

Nie prowadzę działalności gospodarczej, nie mam cenników i taryf, nie wystawiam rachunków. Współpraca z poszanowaniem decyzji stron oparta na obustronnym porozumieniu przebiega na zasadzie „barteru”, którym jest dobrowolna pomoc za dobrowolną tzn. z własnej woli pomoc, nie będąc do tego zmuszany. Jednakże są warunki współpracy. Pierwszym jest uczciwość, drugim szacunek dla obowiązującego prawa. Jednakże warunkiem sine qua non (koniecznym) jest szacunek. Wzajemny (obustronny) w kontaktach interpersonalnych.  Podstawa nawiązania i kontynuacji współpracy.
* linki nastąpi przekierowanie na portale zewnętrzne

+

Jestem osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, która dalece ogranicza moją mobilność, lecz nie wyklucza możliwości pracy intelektualnej. Do której jestem zdolny, gdy ten rodzaj pracy nie wymaga wysiłku fizycznego. Natomiast daje satysfakcję z jej wyników i zadowolenie, wynikające z faktu bycia potrzebnym społecznie. Dla każdej osoby z niepełnosprawnością niezwykle istotna. Gdyż pomimo ograniczeń stwarza możliwość aktywności społecznej.