Promotor, czyli osoba występująca z inicjatywą określonych działań. Wśród licznych synonimów słowa promotor znajdziemy: krzewiciel, popularyzator, propagator oraz zwolennik, rzecznik, orędownik. Czego? Tutaj słowo promotor określa autora, kreatora rzetelnych i użytecznych, czyli po prostu dobrych informacji. Wartościowych przez ich poprawność merytoryczną i użyteczność edukacyjną. Promocja, według jednej spośród wielu definicji słowa, to działania zmierzające do tego, by ktoś lub coś stało się popularne. Popularyzacja to działalność polegająca na spowodowaniu tego, że coś staje się powszechnie znane. Gdy tym „coś” jest informacja uzupełniająca niewiedzę, wówczas wszystkie działania podejmowane przez populazytora wiedzy są potrzebne. l+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ll zadowolenie satysfakcja

Pogląd, który większość ludzi uznaje za odpowiadający rzeczywistości słownik określa jednym słowem: prawda, czyli to, co zgodne ze stanem faktycznym. Prawdziwą informacją jest taka, która rzeczywiście jest taka, jak wskazuje jej nazwa. Czy zawsze prawda jest prawdą? Zasadniczo tak, ale informacja staje się nieprzydatna, gdy jest niekompletna, niepełna. Skutkami braku kompletnej informacji są, miedzy innymi: podejmowanie błędnych decyzji i utrata zaufania. Do osoby, która jest autorem informacji, częstokroć niekompletnej, gdyż zmanipulowanej. Manipulacja jest formą wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, aby nieświadomie, więc w przekonaniu o własnej woli realizowała cele manipulatora. Częstokroć wykorzystującego swój autorytet, jak i pozycję dominującą, a tylko z zamiarem koloryzowanie własnych kompetencji i po to, żeby móc zdyskredytować drugą osobę.

+

Mnogość informacji dostępnych w Internecie zwykle negatywnie wpływa na proces weryfikacji. Mnóstwo prawd, półprawd, jak również nieprawdy wprowadza chaos informacyjny. Z tej przyczyny w dobie zalewu informacji trzeba włączyć krytyczne myślenie. To zaś w celu selekcjonowania informacji, których autorzy wcale nie muszą być, a co i raz nie są gwarantami prawdy. Z tej przyczyny w procesie tworzenia źródeł wiedzy, udział promotora prawdy jest najważniejszy.