Redaktor to osoba zajmująca się opracowywaniem tekstów. Nie jedyna, ale na pewno najkrótsza z możliwych definicja może niejednoznacznie, jednakże wskazuje iż bycie redaktorem wymaga ogromnej wiedzy i mnóstwa umiejętności. Albowiem redaktor to przede wszystkim autor tekstów, a więc osoba odpowiedzialna za zawartość i poprawność merytoryczną opracowywanych treści. Z kolei przygotowanie tekstu do publikacji domaga się wielu spojrzeń na treść i ocen na każdym etapie, w efekcie których pojawia się konieczność podejmowania całego szeregu decyzji. Co także jest powinnością redaktora, który zazwyczaj pracuje w systemie stacjonarnym, ale może także swoje zadania wykonywać zdalnie. Co najczęściej ułatwia proces opracowania tekstów.l+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ll zadowolenie satysfakcja

Wykształcenie, wiedza, wieloletnie doświadczenie i posiadane umiejętności pozwalają mi stwierdzić, że jestem osobą kompetentną, by móc we właściwy sposób wykonać powierzone mi zadania lub rozwiązać problemy. Jakie? Jestem w stanie dostarczyć rzetelnych informacji. Dysponuję wiedzą, która mi pozwala bym wykazał się perfekcyjną znajomością omawianej tematyki i pełnym profesjonalizmem. Jednocześnie opracowując treści, które są oczywiste i zrozumiałe dla każdego czytelnika, a dzięki temu pożyteczne. Jako człowiek samokrytyczny nie uznaję siebie za urodzonego besserwissera; nie jestem osobą, która uważa się za wszystkowiedzącą; która sądzi, że wie wszystko najlepiej. Potrafię wyjaśnić bardzo wiele, udzielić informacji. Nie sprawia mi trudności wytłumaczenie powszechnie niezrozumiałych kwestii, jak i wyjaśnienie znaczenia używanych, często bardzo specyficznych zwrotów, określeń i słów.

+

Głównym przedmiotem moich zainteresowań jest ogólnie tematyka społeczna. Jednakże dominującym tematem różnego typu opracowań mojego autorstwa są kwestie związane z Kościołem rzymskokatolickim, którym poświęcam dużo czasu. Albowiem wymagają wyjaśnienia między innymi problemy będące efektem braku wiedzy, na skutek niedostatku informacji. Tych, które powinny być powszechnie dostępne, a pomimo obowiązku będąc nie upubliczniane, są nieosiągalne.