ODPOWIEDZIALNOŚĆ  •  WIEDZA  •  PROFESJONALIZM  •  KLASA  •   SZACUNEK   •  PRESTIŻ

DUSZPASTERZ  –  EWANGELIZATOR  •  CELEBRYTA   •  IDOL  •  AUTORYTET  •  IDEAŁ