Wytyczne, synonimami dla tego słowa są m.in.: zalecenia, wskazówki, rekomendacje. Wytyczne określają zasady, sposoby (opracowania, postępowania), określają charakter wzorcowych rozwiązań i standardów. Stanowią zbiór zasad z różnych obszarów. Wytyczna to oficjalne zalecenie dotyczące postępowania w jakiejś sprawie. Wytyczna to porada. Coś, co jest przez mówiącego polecane jako najlepszy wybór lub rozwiązanie w danej sytuacji. Wskazanie, co należy zrobić w danej sytuacji; udzielenie rady. Dlaczego istnieje tak wiele określeń? Dla jednego słowa. Dlatego, że wytyczne mogą być zarówno wskazaniem możliwości dokonania zmian, dokonania wyboru; w innym przypadku wskazaniem uchybień wraz z nakazem dokonania korekty.l+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ll zadowolenie satysfakcja

Wówczas, gdy słowo „wytyczna” zamieni się słowem „podpowiedź” nie tylko unika się zazwyczaj pejoratywnie postrzeganego słowa „nakaz”. Tym bardziej, że wśród wielu synonimów słowa „podpowiedź” znajduje się słowo „sugestia”, które Wielki słownik języka polskiego definiuje jako „pomysł jakiejś osoby, która proponuje jego realizację innej osobie”. Zatem jest to propozycja, słowo korelujące z tym, że podpowiedź jest tym, co jakaś osoba powiedziała komuś, co mógłby on zrobić w danej sytuacji. Jak też to, co jakaś osoba powiedziała komuś, czego on nie wie lub zapomniał, a powinien powiedzieć lub napisać w danej chwili. Znakiem tego stwierdzenie, że „podsunąć komuś jakąś myśl lub rozwiązanie problemu”  jest najbardziej trafną definicją słowa „wytyczna”. Zwłaszcza wtedy, gdy  wytyczne mają być efektem zgodnej współpracy, a nie krytyki i dezaprobaty. Nade wszystko dlatego, że dezaprobata…

+

… to uznawanie czegoś za złe lub niesłuszne, jak i ujemna ocena i wynikający stąd negatywny stosunek do czegoś. Podczas gdy współpraca ma owocować uzgodnieniami. Albowiem jest współdziałaniem z wypracowaniem wspólnego stanowiska. Także wtedy, gdy jedna osoba daje wytyczne drugiej osobie, a jej nie pozostaje nic innego, jak tylko uznanie racji, czyli akceptacja argumentów za i przeciw. Oznacza to, że również stwierdzeń będących treścią wytycznych.